Alternative teknologier i vækst

De nyere og mere alternative teknologier til bredbånd vinder frem.

Mens traditionelt internet via kobberkablerne kun har oplevet tilbagegang i antallet af abonnenter siden andet halvår af 2010, går mange af de øvrige teknologier frem.

Det gælder naturligvis fiber, der fortsætter sin konstante stigning i antallet af abonnementer og udgør nu tæt på 16 procent af abonnementerne mod lidt over 14,5 procent halvåret forinden. Men det gælder også mere alternative teknologier i yderområder. Det viser Erhvervsstyrelsens telestatistik for første halvår af 2014, der netop er blevet offentliggjort.

Alternative teknologier i yderområder

I flere yderområder er det kun muligt at komme op på over få Mbit med alternative teknologier, der typisk giver op mod 20 Mbit i downloadhastighed, og disse teknologier har også oplevet stor fremgang. Således er teknologier som WiFi-baseret internet og satellit internet gået markant frem.

Især streaming kan i nogle få områder være svært på det traditionelle kobbernet, og her har masser af danskere tydeligvis nu valgt at se mod alternative udbydere og teknologier.

I alt 14.301 bruger WiFi internet, hvilket er en stigning fra de lidt under 13.000, der brugte det i halvåret inden. For Satellit er der kun 235 kunder, men det er en kraftig stigning fra de 158 halvåret forinden, og skal også ses i lyset af etableringsomkostninger på typisk omkring 5000 kroner for satellit internet.

Fortsat vækst i hurtigere internet

Danskerne får også fortsat løbende hurtigere internet, hvilket er ganske logisk med den konstant øgede fokus på streaming, samtidig med hurtigere hastigheder på de traditionelle teknologier bliver markant mere udbredt.

Omkring 14 procent af danskerne nøjes dog fortsat med en hastighed på under 10 Mbit, hvilket dog også kan være rigeligt, hvis man bor alene – også hvis man gerne vil have rimelige muligheder for streaming. Over halvdelen af abonnementerne blandt danskerne har en downloadhastighed mellem 10 Mbit og 30 Mbit.

Det skyldes umiddelbart også i nogen grad, at det langtfra alle steder er muligt at få højere hastighed via kobbernetværket. Ser man på internet via kabel-tv udbyderen er lidt over halvdelen af abonnementer således med mindst 30 Mbit i downloadhastighed, og for fiber er det over 70 procent af abonnementerne, men her er der også af og til kun mulighed for hastigheder fra 30 Mbit og op.

Især hastigheder fra 50 Mbit og op har oplevet vækst de seneste år. I første halvår af 2013 havde 151.056 abonnementer mindst 50 Mbit – i andet halvår var det steget til 245.661, og den stigning er ikke aftaget, da den i første halvår af 2014 var helt oppe på 371.820 – langt over en fordobling på et år.

Helt samme vækst er der ikke for uploadhastigheder, hvor et pænt stykke over halvdelen af danskerne fortsat har under 4 Mbit. Det skyldes ikke mindst kobberteknologien, hvor over 90 procent af de solgte abonnementer er under 4 Mbit – og de fleste endda under 2 Mbit. Også for internet via kabel-tv udbyderen er de fleste abonnementer dog under 4 Mbit, men her har markant flere dog højere uploadhastigheder.

Sammenlign priser fra 20 internetudbydere

Gå til prissammenligning