Antallet af klager stiger igen

Antallet af klager over teleudbyderne er faldet gennem de seneste år, men fra 2014 til 2015 er tallet steget.

I alt 467 klager blev indleveret i 2015 hos Teleankenævnet, der behandler private klager på teleområdet. Det er en markant stigning i forhold til 2014, hvor samme tal var 315, og det nuværende niveau er det højeste siden 2012. Det viser tallene fra årsrapporten fra Teleankenævnet, der er blevet offentliggjort i dag.

Blandt andet har der været en markant stigning i klager over sent indkrævede betalinger, ligesom en del har klaget over udgift til teknikerbesøg.

Mange klager over 3

Især har 3 fået en del klager – de fik 40 procent af klagerne på mobilområdet, selvom de kun har en markedsandel på 13,7 procent.

der var fortsat 37 procent af klagerne, der ikke havde modtaget ordentlig vejledning fra udbyderne

Udover dette skiller TREFOR sig ud i andelen af fastnetklager, idet de fik 7 klager ud af 13 på området – sagerne omhandler dog givetvis samme problemstilling. I internetsagerne fik TDC 75 procent af de 30 klager og var dermed dem, der oftest blev uenige med kunderne på internetområdet.

I de afgjort sager i 2015 fik klagerne helt eller delvist medhold i tæt på otte procent af klagerne, hvilket er en stigning i forhold til 2014. En større andel af sagerne blev også løst ved et forlig, og samlet tyder det ikke på, at stigningen i klager ikke er uberettiget.

Teleankenævnet har ligesom sidste år også set på, om vejledningen i at klage har være tilstrækkelig og fulgt kravene, men her er der ikke sket en nævneværdig forbedring, og der var fortsat 37 procent af klagerne, der ikke havde modtaget ordentlig vejledning fra udbyderne – dette gælder bredt blandt de fleste af udbyderne. TDC klarede sig dog markant bedre end gennemsnittet, og havde kun i 7 procent af sagerne forsømt at vejlede tilstrækkeligt.

Mand brugte kones hævekort i flere år

I årsberetningen nævnes også flere af de principielle og svære sager fra det forgangne år.

Blandt de mere kuriøse sager, havde et ægtepar efter en skilsmisse aftalt, at konen fortsat skulle betale for børnenes mobilabonnementer, der dog var oprettet i mandens navn.

I mellemtiden oprettede han nye abonnementer under kundenummeret, og betalingerne var derfor fortsat knyttet til ekskonens hævekort, der først opdagede det efter et par år. Hun ville derfor have tilbagebetalt 12.000 kroner fra udbyderen. Klagen over udbyderen blev dog afvist, da kunden havde givet samtykke til, at der på kundenummeret kunne hæves fra kortet, og dette skulle have været ændret i forbindelse med skilsmissen.

Blandt de øvrige nævnte sager var der en fra et ældre ægtepar på 91 og 92 år, hvoraf den ene inden klagen var afgået ved døden. Sønnen havde på sin fars vegne indgivet klage over et abonnement, de ikke mente at have oprettet, og som siden 2011 havde kostet 17.400 kroner, uden de gjorde brug af ydelserne, og som supplerede et allerede eksisterede tv-abonnement ved samme udbyder.

Også denne klage blev afvist, blandt andet da der var kommet ordrebekræftelse, havde været teknikerbesøg, ligesom parret havde været i kontakt med udbyderen og foretaget ændringer i abonnementet i perioden.

En anden sag omhandler en enmandsvirksomhed, der efter telefonisk samtale med en sælger fra et selskab fik et tilbud om abonnement. Men efter det skriftlige tilbud var modtaget valgte personen at afvise tilbuddet via e-mail.

Der var dog delte meninger om situationen, for udbyderen mente til gengæld, der blev tegnet abonnement med 36 måneders binding, hvilket er muligt på erhvervsabonnementer, og fremsendte derfor udstyr, som den erhvervsdrivende dog nægtede at tage imod – imidlertid kunne klagen ikke behandles i teleankenævnet, da det ville kræve bevisførelse og vidneforklaringer, som nævnet ikke kan foretage.

Mere viden

Læs årsrapporten fra Teleankenvænet.

Sammenlign priser fra 20 internetudbydere

Gå til prissammenligning