2015 bliver et spændende bredbåndsår

Fusion mellem Telenor og Telia, nye politiske tiltag og fortsat teknologisk udvikling. 2015 ser ud til at blive et meget spændende år for telemarkedet med ret konkrete ændringer.

Reelt konkurrerer nyhederne med hinanden i deres betydning for markedet, og hvad der får størst betydning er svært at spå om.

En fusion mellem den næst- og tredjestørste udbyder vil uundgåeligt få ret stort betydning for markedet. I første omgang skal fusionen dog godkendes i EU-regi. Umiddelbart tror de fleste, det går nogenlunde glat igennem, men blandt andet politikere har udtrykt skepsis over, hvad en fusion mellem Telia og Telenor vil betyde for markedet.

En fusion kan reelt trække konkurrencen i to retninger.

Dels kan Telia og Telenor tilsammen få en størrelse, der gør, at de kan lægge pres på TDC og gå ind i en hårdere prisstrategi eller satse mere på nytænkning i forhold til produkt og indhold.

Omvendt kan det også føre til, at der er for få udbydere til at lægge pres på markedet. Det kan dog samtidig i sidste ende kan det skabe en ro og økonomisk mere stabil situation, der fører til flere investeringer i netværk og bedre service og produkt fra udbyderne, men det kan også føre til, at priserne stiger, uden de danske kunder nyder godt af det.

Faktisk falder fusionen sammen med, at Erhvervsstyrelsen sætter fokus på at øge konkurrencen på markedet – ikke mindst for at bidrage positivt til regeringens målsætning om, at alle danskere skal have mindst 100 Mbit downloadhastighed og 30 Mbit uploadhastighed i 2020, men også generelt for at sikre, at danskerne fortsat har adgang til internet med pris og kvalitet, der lever op til virksomheder og forbrugeres behov.

Mere konkurrence på markedet

Erhvervsstyrelsen har i december fået udarbejdet en analyse, der ser på konkurrencen på bredbåndsmarkedet, og hvad der kan gøres for at gøre det mere interessant for udbyderne at konkurrere på både pris og udbredelse, så der er konkurrence både mellem udbydere og teknologier.

I Danmark er vi i EU-perspektiv i en særlig situation. Det er ganske almindeligt, at en tidligere monopoludbyder(TDC i Danmark) sidder på stort set hele kobbernetværket. Til gengæld er det meget utraditionelt, at TDC via YouSee også sidder på det største netværk til kabel-tv, og da TDC samtidig også har store dele af fiberen i Nordsjælland og København, har de haft mindre interesse i at udbrede fibernet hurtigere – ganske enkelt fordi det vil tage kunder fra YouSee. Samtidig har de ikke interesse i at få kobberbredbånd til at konkurrere for meget med bredbånd via kabel-tv, i de områder hvor de kan tilbyde begge dele.

Rapporten sætter blandt andet fokus på, hvordan man kan gøre det mere attraktivt og fjerne barrierer for, at alternative udbydere kan tilbyde bredbånd via det TDC-ejede kabel-tv netværk. I princippet har det altid været muligt, men ingen har på grund af vilkårene udnyttet det.

En reel åbning for konkurrence på netværket vil kunne føre til, at TDC har markant større interesse i at brede fiberen ud og give adgang til den, ligesom det i mindre grad vil ramme dem, hvis kobberet er et reelt alternativ på ordentlige hastigheder i områder med YouSee.

Reel åbning af TDC’s kabel-tv netværk

Problemet for de alternative udbydere på kabel-tv området har hidtil været, at en tv-pakke skal tilbydes, før der kan leveres bredbånd. Derfor skal kanalerne i YouSees grundpakke leveres, og det har så været op til den enkelte udbyder selv at forhandle aftaler hjem med de kommercielle kanaler i pakken – men her er der betydelige stordriftsfordele, der reelt gør det umuligt at konkurrere med TDC/YouSee.

Fremadrettet skal TDC sikre, at de alternative udbydere kan have en grundpakke med tv-kanaler på samme vilkår som TDC – og ifølge rapporten, er det i første omgang TDC’s tanke at fjerne de kommercielle kanaler inklusive TV2 helt fra grundpakken. Umiddelbart vil det formentlig betyde, at de små udbydere fortsat har svært ved at konkurrere på de større tv-pakker, men det vil givetvis kunne fjerne en væsentlig barriere.

Ifølge rapporten er det faktisk gået den gale vej for TDC på fiberområdet, idet TDC siden opkøbet af fiberen fra Dong er gået fra 15.000 kunder i 2010 på Dongs fibernet til sølle 11.150 i 2013

Som sagt påvirker YouSee formentlig også udrulningen af fiber. Ifølge rapporten er det faktisk gået den gale vej for TDC på fiberområdet, idet TDC siden opkøbet af fiberen fra Dong er gået fra 15.000 kunder på Dongs fibernet til sølle 11.150 – altså en tilbagegang fra 2010 til 2013 på trods af, der stadig er tale om den mest moderne teknologi.

I det hele taget er der en lang række mulige ændringer på markedet, hvor der blandt andet bliver set på åbning af energiselskabernes fibernet for konkurrenterne og opdeling af TDC, så der er et særskilt selskab med infrastrukturen (altså eks. kobber-, kabel-tv og fiberkabler og mobil netværk) – disse forslag ser dog ud til at være markant sværere at føre ud i livet, og er derfor umiddelbart stærkt tvivlsomme.

I 2015 lancerer Erhvervsstyrelsen dog med sikkerhed siden Tjekditnet.dk, der gør det lettere at finde mulighederne for bredbånd på din adresse.

Ny teknologi i 2015

Ud over de spændende ændringer på markedet, som kan være af større eller mindre betydning for konkurrencen på markedet, sker der også fortsat teknologiske fremskridt. Fra 1. januar bliver det muligt at tilbyde bredbånd på kobbernetværket via vectoring-teknologien udvalgte steder. I praksis betyder det hastigheder på 100 Mbit er muligt flere steder – det kræver dog man bor maksimalt 400 meter fra nærmest teknikskab.

De alternative udbydere vil være med i processen med at udvælge steder, hvor teknologien skal bruges – givetvis i et forsøg på også at få det leveret i områder med eksempelvis YouSee.

Desuden er der naturligvis fortsat god fart på 4G-udrulningerne, hvor det for alvor er ved at blive et relevant alternativ til kobber flere steder i udkantsdanmark, hvor de traditionelle teknologier ikke kan give ordentlige hastigheder.

Samtidig satser energiselskaberne fortsat stort på udrulning af fiberen, men der er fortsat mange områder, hvor der ikke er noget energiselskab eller andre udbydere, der har interesse i at udrulle fiber, og der er også store forskelle på, hvor aktive energiselskaberne er. Det betyder, at Danmarkskortet stadig får større og større skel på fiberområdet, der dog ikke er så stort et spørgsmål om udkant mod by, som mange stadig tror.

Fra vores side forventer vi et meget spændende 2015, der samlet meget vel kan resultere i nogle af de største ændringer på telemarkedet de seneste 5-10 år.

Mere viden

Læs rapporterne fra Erhvervsstyrelsen om konkurrencen på markedet

Læs vores nyhed om vectoring

Læs vores nyhed om fusionen mellem Telenor og Telia

Læs mere om siden Tjekditnet.dk

Sammenlign priser fra 20 internetudbydere

Gå til prissammenligning