14 dages fortrydelsesret på internet

Du kan undgå meget bøvl ved at kende dine rettigheder, når du handler på nettet.

Forestil dig eksempelvis, du lige har købt mobilt bredbånd. Du har fyldt med forventninger pakket USB-modem’et ud, sat det i computeren, men da du skal besøge din første hjemmeside tager det flere minutter før den dukker op på skærmen: forbindelsen er ganske enkelt elendig, der hvor du bor.

Med 6 måneders bindingsperiode, kunne det hurtigt føles som om man hver eneste måned skyller en hundredekroneseddel eller mere ud i toiletkummen, men heldigvis kan du oftest fortryde dit køb på trods af bindingsperioden.

Hvis du køber mobilt bredbånd over nettet eller telefonen, har du nemlig altid 14-dages fortrydelsesret, medmindre andet er tydeligt angivet – og det skal være med god grund, hvilket der i udgangspunktet ikke er ved mobilt bredbånd. Du er ikke sikret fortrydelsesretten, hvis du bestiller forbindelsen i en “rigtig” butik. Ved decideret gadesalg, har du dog også fortrydelsesret. Det gælder eksempelvis, hvis gadesælgere har solgt dig noget, som du fortryder.

Fortrydelsesretten gælder i udgangspunktet også, når emballagen er brudt, for du skal have mulighed for at anvende produktet. Det kan dog være en god idé at gemme originalemballagen, hvis det er muligt – er der ikke tydeligt aftalt andet, er det ikke nødvendigt, men selv om du har lovgivningen på din side, er det ikke sjovt at skulle gennem ordkløveri om paragraffer og jura med internetudbyderne.

Regler for fastnetforbindelser

Egentlig gælder reglen om fortrydelsesret for alle køb på nettet, men i de fleste abonnementer for en fastnetforbindelse fraskriver du dig din fortrydelsesret som en del af handlen – det skyldes blandt andet, at det koster udbyderne en del at åbne for dit internet. Derfor vil du som regel være bundet til dit abonnement i 6 måneder uden mulighed for at fortryde købet og få pengene tilbage.

Enkelte leverandører tilbyder dog 14-dages fortrydelsesret på internet, men det er som regel med dårlige vilkår.

De fleste tilbyder nemlig reelt kun 14-dagesfortrydelsesret på udstyret – de åbner nemlig først for signalet til din forbindelse efter de 14 dage. Det betyder, at det reelt er umuligt for dig at teste, om forbindelsen er den rigtige, mens du har din fortrydelsesret. Til gengæld kan du måske være sikker på, du har bestilt det rigtige udstyr, og at du selv kan koble det korrekt til. Desuden bør du kunne annullere købet, indtil der bliver åbnet for forbindelsen.


Sammenlign priser fra 20 internetudbydere

Gå til prissammenligning