Surf på nettet uden at efterlade spor

Med privat browsing kan du gøre ting, uden det bliver logget på din computer og uden at dine cookies har indflydelse på, hvad du laver.

Det kan eksempelvis være en fordel, hvis du gerne vil være nogenlunde sikker på, at en computer ikke gemmer informationer om dine koder, eller hvis du besøger sider, som du ikke vil have andre brugere af computeren kender noget til, du besøger.

På den måde kan du have privatliv, eller lettere holde overraskelser hemmelige. Din internetudbyder kan dog stadig se, hvilke sider du besøger, ligesom en administrator af netværket kan have programmer, der overvåger, hvad du laver, og dermed også opfanger, hvad du laver i anonym browsing.

I Firefox kommer du i privat browsing ved at trykke ctrl+shift+p, mens du i Google Chrome kommer til funktionen ved at trykke ctrl+shift+n. Herefter vil der åbne et vindue, hvor du kan browse uden der gemmes logfiler – næste gang du åbner browseren, vil du være tilbage i almindelig tilstand, og de vinduer du allerede har åbne, vil også fortsat gemme cookies og lignende som normalt.


Sammenlign priser fra 20 internetudbydere

Gå til prissammenligning