Få styr på forbrugerrettighederne, når du køber internet

Der er mange ting, man skal være opmærksom på som forbruger på nettet. Mange har haft dårlige oplevelser, men der er heldigvis også mange gode oplevelser med internet og handel.

Hvis du skal købe en ny internetforbindelse er det en god idé at være opmærksom på reglerne om 14 dages fortrydelsesret. Desuden skal du være opmærksom på, at du næsten kun kan købe internet med 6 måneders binding.

Samtidig er det også en god idé at være opmærksom på reglerne omkring minimumhastigheder. Udbyderne skal nemlig oplyse dig, hvilken hastighed du som minimum er sikret som forbruger.

Skal du handle generelt på nettet, er det en god idé at tage sine forholdsregler og få lavet et hurtigt men effektivt tjek af siden, så du er sikker på, det er et sted, du trygt kan handle.

Hvis du søger de bedste internet priser, anbefaler vi, at du bruger vores udvidede prissammenligning til at finde det bedste bredbånd til netop dig.


Sammenlign priser fra 20 internetudbydere

Gå til prissammenligning