Find billigt internet

I Danmark er der gode muligheder for at få billigt internet, der samtidig har hurtig hastighed. Mange behøver dog ikke specielt hurtigt internet, så måske behøver du ikke mere end de allerbilligste abonnementer med eksempelvis 2 Mbit, og for de fleste forbrugere er 10 Mbit faktisk nok.

Priserne ligger dog generelt tæt op af hinanden, og hvis et selskab er billigere end andre, er der naturligvis også ofte en god grund til det.

En del af det du “mister”, når du køber billigt internet hos en mindre leverandør, er de fordele, der kan være ved at samle alt forbruget i et større selskab og de ekstra ydelser, de tilbyder. Ofte betyder fordelene dog ikke det store. Kan du få bredbånd via kabel-tv udbyderen er det ofte det billigste, du kan finde, blandt andet fordi de allerede har sikret sig god indtjening på dig som tv-kunde, og bredbåndsforbindelsen kan være med til at fastholde dig hos dem.

Når du skal vælge bredbånd, skal du naturligvis også overveje grundigt, hvad der er vigtigst for dig: mindsteprisen efter seks måneder eller månedsprisen.
Typisk vil det være fornuftigt at lægge ret høj vægt på mindsteprisen – også selvom du forventer at have dit internet i mange år – sparer du eksempelvis 10 kroner om måneden, er det trods alt kun 120 kroner på et år.

Priserne på bredbånd er relativt stabile, men af og til tager de et spring hos flere udbydere, og derfor er det ikke sikkert, at det der er det billigste internetabonnement nu, også er det om et år, men for netop fastnet bredbånd sker der ikke længere større ændringer særligt ofte.

Priser på billigt internet

Brug vores udvidede prissammenligning med alle abonnementer fra de større udbydere på det danske marked

Udbyder
?
Hastighed
?
Binding
?
Pris 6 mdr.
?
Pris pr. mdr.
?
Gå til udbyder
?
Mere info 100/30 Mbit
(minimum: 10 / 0.5 Mbit)
6 mdr. 1892 kr. 249 kr.
(min. pris: 1892 kr.)
Mere info 100/35 Mbit
(minimum: 5 / 0.5 Mbit)
6 mdr. 2193 kr. 249 kr.
(min. pris: 2193 kr.)
Mere info 100/25 Mbit
(minimum: 10 / 0.5 Mbit)
6 mdr. 1692 kr. 249 kr.
(min. pris: 1692 kr.)

Fristende alternativer til fastnet bredbånd

Nogle kan måske blive fristet af de mange tilbud på mobilt bredbånd, hvor du kan få højere hastigheder for lavere pris – i teorien virker det som meget billigt internet, og det KAN det også være i praksis, men er det ikke altid.

I praksis skal du være opmærksom på, at forbindelsen er langt mere ustabil – ofte vil hastigheden ikke komme i nærheden af det, der er markedsført, og samtidig skal man typisk være opmærksom på en forbrugsgrænse. Selv om man naturligvis kan købe meget mere data, end man burde have brug for, er det stadig irriterende at have en forbrugsgrænse, man skal have i baghovedet, og hvis man bruger nettet rigtigt meget kan mobilt bredbånd også hurtigt blive ret dyrt.

Er man sikker på, de to ting ikke har særlig stor betydning, kan man dog sagtens investere i mobilt bredbånd – og uanset hvad, er der 14 dages fortrydelsesret på mobilt bredbånd, hvis du bestiller over nettet. Så finder du kort efter bestillingen ud af, at det ikke er den rigtige løsning for dig, kan du komme ud af abonnementet og lede efter andet billigt internet.

Især kan mobilt bredbånd være relevant for dig, der bare skal have en forbindelse til at tjekke nyheder nogle gange om måneden, og måske som adgang til netbank. Er du på nettet stort set hver dag og jævnligt i flere timer, er det sjældent det rette valg.

Vær opmærksom på, at mobilt bredbånd og en trådløs router er to forskellige ting. En trådløs router giver ikke samme ustabile forbindelse, som trådløst bredbånd, da selve internetsignalet til routeren kommer gennem et stik i din væg. Du kan også købe en trådløs router til dit mobile bredbånd – da den modtager signalet på samme måde som mobilt bredbånd, vil det naturligvis stadig være et mere ustabilt signal du modtager, end det du får via internet i væggen. Fordelen i forhold til et USB-modem er, at du kan have mere end én computer på nettet samtidig.

Den store fordel for mange ved mobilt bredbånd er, at du kan have det med overalt. Har du eksempelvis sommerhus, virker det både på din bopæl og i sommerhuset, og du behøver derfor kun én forbindelse.

Tjek danskernes synspunkter og udstyret, der følger med

Inden du køber noget der virker som godt og billigt internet, kan du eventuelt undersøge, hvad udbyderens kunder synes om deres produkt på trustpilot.dk.

Du kan også læse vores gennemgang af de enkelte udbydere, hvor vi har set på priser, produkt, klager og Trustpilot.

Hvis du selv undersøger udbyderne på Trustpilot, bør du især se på de seneste kommentarer, hvor du kan få et indtryk af, om der er specielle problemer, som også vil få dig til at rive håret af hovedet og kaste det i alle retninger. Det er vidt forskelligt, hvilke ting, vi hver især prioriterer i forhold til vores bredbåndsudbyder.

Du skal også være opmærksom på, om der følger trådløs router med i priserne. Det gør der dog ved stort set alle udbydere – som regel lejer du udstyret af udbyderen, og skal levere det tilbage, når abonnementet bliver opsagt.

Generelt er der ikke den store forskel på udstyret, der bliver leveret, men der kan være små forskelle. Hvis du har brug for trådløst netværk, skal du dog være opmærksom på, at det er meget forskelligt, om routeren der følger med er trådløs eller ej.


Sammenlign priser fra 20 internetudbydere

Gå til prissammenligning