Gennemgang af Waoo!

Waoo! er en udbyder af fibernet og er ejet af en lang række energiselskaber. De tilbyder lynhurtigt internet – men dækker stadig langtfra overalt.

Besøg Waoo’s hjemmeside

Energiselskaberne er placeret over det meste af landet, og det betyder, at de kan tilbyde internet i store dele af Danmark, men at der kan være mindre geografiske forskelle på priser og produktudvalg. Det betyder også, at der kan være geografiske forskelle på kundeoplevelserne og dækningsgraden – der er nemlig stadig mange steder, hvor der endnu ikke er gravet kabler ned til fibernet. Generelt er der især i Sydjylland mange fiberforbindelser, mens de til gengæld ikke dækker med eget kabelnetværk i hovedstadsområdet og Nordsjælland. Her sidder TDC på fiberen, men Waoo! kan dog leje sig ind mod merpris.

Waoo! har satset stort på fibernet, der er internet leveret med lyslederkabel til din husstand. Det betyder, at du kan opnå meget hurtige hastigheder og et stabilt internet, sammenlignet med det traditionelle internet, der typisk bliver leveret med kobberkabler til din husstand. Waoo! er i øjeblikket den mest markante spiller på fibernetmarkedet.

Priser og hastigheder hos Waoo!

Som nævnt kan Waoo! være meget dyrt i oprettelse – og er ofte dyrere, end det fremgår af hjemmesiden, da det ofte vil kræve gravearbejde. Abonnementspriserne er dog ganske fornuftige, og du får en lynhurtig internetforbindelse, der er fremtidssikret, og som du ikke kan finde hurtigere andre steder. Priserne er konkurrenedygtige med priserne på kobbernetværket, og har du brug for mere end 20 Mbit, vil det være klogt at overveje Waoo, da de kan konkurrere med disse månedspriser på trods af hurtigere internet.

Udbyder
?
Hastighed
?
Binding
?
Pris 6 mdr.
?
Pris pr. mdr.
?
Gå til udbyder
?
Mere info 200/200 Mbit
6 mdr. 1595 kr. 319 kr.
(min. pris: 1595 kr.)

For mange er selv den laveste hastighed på 50 Mbit dog mere end rigeligt – de fleste privatpersoner kan sagtens nøjes med 10-12 Mbit eller endda endnu mindre, og derfor kan du typisk spare et sted mellem 50 og 100 kroner ved at vælge internet med en hastighed, der matcher dit behov bedre. Har du afklaret dit behov til at være mindst 30 Mbit, er Waoo! dog absolut konkurrencedygtige på prisen – også selv om du altså typisk vil få en hastighed, der overstiger dit behov.

Omvendt vil der løbende blive behov for hurtigere og hurtigere internet, og med en Waoo! forbindelse får du internet, hvor du er sikker på, at du kan gøre alt på nettet – også i fremtiden. Samtidig får du også det hurtigste bredbånd overhovedet, så du ikke behøver have tålmodighed, når du downloader filer, ligesom Waoo!’s linjer generelt bør være de bedste til spil over nettet – ikke på grund af den høje hastighed, men på grund af teknologien lave pingværdier, der betyder, at man har en rigtig god forbindelse til gaming. Ved normal surf betyder pingværdien dog ikke det helt store.

Du kan også få tv-pakker gennem Waoo!, hvor priserne generelt er ganske fornuftige sammenlignet med det øvrige marked – men det kan være svært at få alle danske kanaler, som det typisk er tilfældet med både bredbånds-tv og parabol.

Ny teknologi kan betyde høje etableringsudgifter

Da det er forholdsvis nyt med fibernet i Danmark, er det stadig de færreste husstande, der tidligere har haft fibernet. Derfor kan det være nødvendigt med gravearbejde, og det kan betyde at oprettelsen er meget dyr – også dyrere, end det fremgår af priserne på hjemmesiden. Indtil videre er der også stadig mange steder, hvor det slet ikke er muligt at få internet fra Waoo!. Det kan du dog let undersøge via Waoo!’s hjemmeside.

Ofte tilbyder Waoo! billigere oprettelse til beboere, når de får mulighed for at koble sig på fibernettet – på den måde er de sikre på at få en hvis indtægt fra de nye kabler, og samtidig giver det også god mening at få koblet flest mulige husstande på nettet, når gravearbejdet er i gang.

Trustpilot: 4,8

Trustpilot er en side, hvor kunder giver forskellige produkter karakterer og anmelder produktet. Generelt bør man lægge mest vægt på kommentarerne. Waoo!’s karakter er i den lave ende. Scoren er klart i den dårlige ende blandt udbyderne, men dog med rimelig afstand til den absolutte bund.

Flere kunder brokker sig over udstyret, ligesom kundeservice og rådgivningen får en del kritik. Især er det dog Waoo!’s tv-levering, der får kritik for at være ustabilt og af for ringe kvalitet.

Der er dog også en del ros for at leve op til deres hastigheder, ligesom en del roser Waoo! for stabilt internet. Waoo! har da også hastighedsgaranti, hvilket betyder, at de lover dig, du får den hastighed du betaler for leveret. De øvrige udbydere sælger normalt internet med en minimumhastighed, som du risikerer at ryge ned på.

En del af problemerne virker til at skyldes lokale kundeservice – der er således formentlig også store lokale forskelle mellem de forskellige energiselskaber. Bemærk at mange af de enkelte lokale energiselskabers fiberafdelinger også modtager anmeldelser på Trustpilot, og det kan derfor være en god idé at se anmeldelserne for netop dit lokale energiselskabs fiberafdeling eller energiselskab som helhed. Nogle af de lokale selskaber ligger således med super karakterer på mellem syv og otte, mens andre ligger i den absolutte bund.

Købsproces og hjemmeside

Det kan godt være forvirrende at være på Waoo!’s hjemmeside. Der er flere knapper og bokse, der fører til de samme sider, og det kan være svært at overskue, hvor man skal hen for at få bredbånd eller bredbånd med tv. Samtidig skal du være særligt kritisk overfor kampagner, da det af og til kan være svært at se, hvad du betaler i abonnement om måneden, når kampagnen er udløbet.

Her på siden skriver vi dog så vidt muligt kun den månedspris, som du skal betale, når eventuelle kampagner er slut. Kampagnerne er således kun regnet med i mindstepris. Du finder Waoo!’s priser i bunden af siden.

Det kan også være forvirrende på Waoo!’s side, at de er ejet af forskellige energiselskaber – det gør, at der er visse ting, der kan være forskelligt geografisk, og de derfor ikke kan melde noget klart ud og det betyder, at især deres kundeservice og support kan være en smule uoverskuelig fra hjemmesiden.

I nedenstående video viser vi, hvordan du navigerer, når du skal finde rundt i bredbåndsabonnementerne, og se månedsprisen efter kampagneudløb.

Netværk til mobilt bredbånd

Waoo har faktisk mobilt bredbånd, men det er ikke et af deres kerneprodukter – det kan dog købes på waoomobil.dk, og priserne er konkurrencedygtige. De benytter sig af Telias netværk, men udnytter ikke 4G-hastighederne. Det virker dog ikke til, at Waoo! satser tilnærmelsesvist ligeså meget på mobilforretningerne, som bredbåndsforretningerne.

Hvem ejer Waoo?

Waoo! er ejet af 13 af landets største lokale energiselskaber, der har slået deres fibernet sammen.

Selskaberne er delt op i mindre leverandørerne, som er: NEF Fonden, Energi Fyn, Sydfyns Elforsyning, Bredbånd Nord, HEF Fibernet, Verdo, Østjysk Energi, TRE-FOR, EnergiMidt, GE Fibernet, NRGI Fibernet og SEAS-NVE, ligesom Waoo! kan tilbyde internet på TDC’s fibernet.

Seas Nve ejer også den traditionelle bredbåndsudbyder Dansk Bredbånd, der bliver markedsført som værende “en del af Waoo!” (Dansk Bredbånd er IKKE de samme som Dansk Net).
SE var tidligere en del af Waoo, men opkøbte Stofa. Efter et års tid med Stofa, valgte SE at flytte deres kunder fra Waoo!-produktet til Stofa.

Forhandlere

Waoo.dk og hos de enkelte energiselskaber

Teleankenævnet

Statistikken kan være svær at læse, da nogle sager optræder under energiselskaberne.

I 2015 var der klager over Fibia (SEAS-NVE og NRGI) – i alt 4, og over Energi Fyn Bredbånd – i alt 2. Derudover var der også en klager over Bredbånd Nord. 2 af klagerne over Fibia gav klager medhold.

I 2014 var der en direkte klager over Waoo!, og yderligere en klage over NRGI og en over EnergiFyn. Slutteligt var der 3 klager over SEAS NVE. En enkelt af sagerne mod SEAS NVE førte til at klage fik medhold.

I 2013 var der 5 klager over Waoo, 3 mod SEAS NVE. En sag gav delvist medhold, en anden helt medhold i klagen – begge var klager over selve Waoo!

Alt i alt er det et ret højt antal af klager, uden det dog er et decideret katastrofalt niveau. Problemerne ser også ud til at være større i visse områder end andre.

Priser på fastnet bredbånd fra Waoo

Udbyder
?
Hastighed
?
Binding
?
Pris 6 mdr.
?
Pris pr. mdr.
?
Gå til udbyder
?
Mere info 200/200 Mbit
6 mdr. 1595 kr. 319 kr.
(min. pris: 1595 kr.)

Sammenlign priser fra 20 internetudbydere

Gå til prissammenligning